Ponad 17 martwych bocianów w pobliżu turbin wiatrowych

Podczas naszych rozmów z mieszkańcami Suczek przeprowadzonych na początku listopada 2012 dowiedzieliśmy się o masowej śmierci kilkunastu młodych bocianów (zdjęcia poniżej wykonane w sierpniu 2012), Mieszkańcy Suczek mówiili nam także o wielu martwych bocianach oraz ptakach szponowatych znajdowanych w polu podczas sianokosów. Wedłóg relacji naocznych świadków młode bociany podczas nauki latania /wznoszenia wpadały w podmuch śmigieł elektrowni wiatrowej i wiele z nich zostało „rzucanych” w kierunku linii średniego napięcia gdzie ginęły rażone prądem. Świadkowie mówili nam także o bezpośrednich kolizjach bocianów oraz ptaków szponowatych ze śmigłami wiatraków.

Wnioski uczestników konferencji „Cała Prawda o Wiatrakach” do władz gminy Gołdap

W konferencji wzięło udział około 200 uczestników – mieszkańców Gminy Gołdap, powiatu gołdapskiego, a także okolicznych gmin i powiatów. W głosowaniu nad przyjęciem wniosków skierowanych do władz tylko jeden głos był przeciwny i jeden wstrzymujący. W imieniu uczestników konferencji dokument końcowy podpisali przedstawiciele 15 ogranizacji społecznych obecnych na sali. Czytaj dalej

Prognoza oddziaływania elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi w powiecie gołdapskim

kliknij w obrazek aby powiększyć

Według wstępnych szacunków wynika że na terenie powiatu gołdapskiego, gdzie planowana jest budowa kolejnych około 200 wiatraków, przez 30 lat negatywnym oddziaływaniem na zdrowie, związanym ze zbyt bliską lokalizacją elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych objętych może być niemal cała populacja naszego powiatu.

– W promieniu 1 kilometra od wiatraków będzie mieszkało około 670 osób,*
– W promieniu 3 kilometrów – 13 950 osób (w tym miasto Gołdap),*
– W promieniu 8 kilometrów – 25 200 osób.*

Praktycznie cała populacja mieszkańców powiatu gołdapskiego może zostać skazana na różnorodne oddziaływanie farm wiatrowych przez okres kolejnych 30 lat.
Zarówno powiat gołdapski, jak też wszystkie okoliczne obszary zostaną na 30 lat pozbawione naturalnego krajobrazu, Praktycznie na terenie kilku powiatów nie będzie ani jednego miejsca skąd nie będzie widać wiatraków.

* – dane szacunkowe, możliwość błędu +/- 20%

Więcej informacji na temat negtywnego wpływu elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi, mieszkajacych w ich pobliżu.

Radni z Gminy Biesiekierz pokazują nam jak można skutecznie ochronić mieszkańców gminy przed szkodliwym wpływem wielkich turbin wiatrowych

Inwestorzy wiatrakowi mają w Polsce absolutny chaos i bezwład prawny, z którego korzystają aby wyciągnąć jak największe profity z dotacji unijnych. Aby oszczędzić na infrastrukturze, farmy wiatrowe stawiane są przeważnie zbyt blisko ludzkich siedzib co zagraża życiu i zdrowiu wielu osób. Sytuacja prawna na szczeblu krajowym umożliwia im to, bo oprócz tzw. normy hałasowej nie ma żadnego innego kryterium decydującego o odległości wiatraków od zabudowań. Czytaj dalej

OPINIA RESORTU ZDROWIA – odpowiedź z Ministerstwa Środowiska z dnia 14 września 2012 r.

Kluczowy cytat:
„W opinii resortu zdrowia biorąc pod uwagę wiele czynników, odległością gwarantującą zarówno dotrzymanie norm hałasu, jak i zminimalizowanie potencjalnych uciążliwości oraz ograniczającą do minimum wpływ efektu migotania cieni, emisji mfradźwięków i zagrożeń związanych z odrywaniem się od łopat kawałków lodu, jest dystans co najmniej 2 km. W zależności od warunków lokalnych i środowiskowych odległość ta może być większa.”

(odnośnik do materiału źródłowego)
PEŁEN TEKST:  Czytaj dalej

Program konferencji publicznej pt. „Cała Prawda o Wiatrakach”

PROGRAM KONFERENCJI PUBLICZNEJ pt. CAŁA PRAWDA O WIATRAKACH

data: 10.11.2012. godzina 11:00
miejsce: sala kinowa Domu Kultury w Gołdapi

Program:
10:30-11:00 – rejestracja uczestników konferencji
11:00-11:10 – przywitanie gości
11:10-11:15 – premiera filmu pt.”Syndrom Turbiny Wiatrowej” reż. Grzegorz Sadowski (Suwałki)
11:15-11:30 – wprowadzenie do tematyki wpływu farm wiatrowych na ludzi (Zbigniew Sienkiewicz)
11:30-12:10 – wpływ wiatraków na zdrowie ludzi. Dlaczego elektrownie wiatrowe nie powinny być stawiane w pobliżu siedlisk ludzkich (dr med. Wioletta Żukowska, film z prof dr hab. med. Jerzym Jurkiewiczem) – zobacz film.
12:10-12:40 – relacje osób mieszkających w pobliżu wiatraków
12:40-13:10 – aspekty prawne związane z lokalizacją farm wiatrowych (radca prawny Agnieszka Baudet, Poseł RP Anna Zalewska)
13:10–13:30 – przerwa
13:30-13:45 – farmy wiatrowe na terenie powiatu gołdapskiego (Dariusz Morsztyn)
13:45-14:00 – wpływ wiatraków na wartość nieruchomości i miejsca pracy (Marek Jasudowicz)
14:00-14:15 – aspekty związane z akustyką farm wiatrowych ( Krzysztof Przekop)
14:15–14:30 – przyjęcie uchwał konferencji
14:30–15:00 – dyskusja, m.in. wystąpienia przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problemem wpływu farm wiatrowych na ludzi (Dubeninki, Przerośl, Wieliczki, Elbląg)

UWAGA! Bezpośrednio po konferencji odbędą się konsultacje z radcą prawnym dotyczące m.in. występowania o odszkodowania z tytułu utraty wartości majątku i utraty zdrowia.

Organizatorami Konferencji są działacze następujących organizacji pozarządowych:
– Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Suwalszczyzny i Mazur Garbatych – „Horyzont” – www.stowarzyszenie-horyzont.pl
– Stowarzyszenie „Kochamy Mazury” – www.kochamymazury.pl
– Stowarzyszenie „Partnerstwo Dzikie Mazury”
– Fundacja „Dla Ziemi i Ludzi”

Stanowisko Prof. dr hab. med. Jerzego Jurkiewicza w sprawie wpływu siłowni wiatrowych na zdrowie człowieka

kliknij w obrazek aby powiększyć:
str 1/2

str 2/2

Treść:
Spośród wielu czynników szkodliwych wywoływanych działaniem siłowni wiatrowych- szczególnie ferm wiatrowych – takich jak : ( degradacja środowiska naturalnego i krajobrazu, niszczenie populacji ptaków i niektórych gatunków zwierząt, dramatyczny spadek wartości ziemi i nieruchomości położonych w pobliżu itp.) na szczególną uwagę zasługują skutki powodowane przez instalacje wiatrowe na organizm ludzki.

Medyczna literatura naukowa na ten temat obejmująca publikacje z ostatnich lat jest bardzo bogata i w sposób przekonywujący niebudzący wątpliwości wskazuje na bezpośredni wpływ działania turbin wiatrowych na powstawanie ciężkiej patologii ogólno ustrojowej określanej jako choroba wibroakustyczna ( ang. vibroacoustic disease ) lub inaczej Syndrom Turbin Wiatrowych ( Wind Turbine Syndrome).

Choroba ta rozwija się u ludzi zamieszkujących w pobliżu siłowni wiatrowych. Według najnowszych ustaleń szkodliwy wpływ rozprzestrzenia się nawet do 8 kilometrów szczególnie w okolicach górskich. Choroba rozwija się stopniowo objawiając się początkowo zaburzeniami nastroju ,irytacją, agresywnością przechodzącą w depresje oraz nawracającymi uporczywymi infekcjami narządów oddechowych.

Przy przedłużającej się ekspozycji hałasu, wibracji, migotania i infradźwięków na organizm ludzki dochodzi do rozwoju różnego typu alergii, zaburzeń w układzie krążenia i padaczki. Przedłużająca się ponad 5 lat ekspozycja powoduje nasilenie oraz pojawianie się bólów stawowych ,wrzodów żołądka i dwunastnicy, obniżenia ostrości wzroku. Obserwuje się znaczące zmniejszenie zdolności czynności poznawczych , wyraźne osłabienie pamięci aż do zaawansowanej demencji i choroby Parkinsona.

Najnowsze badania wskazują na szczególne niebezpieczeństwo na jakie narażone są płody ludzkie w czasie ciąży kobiet mieszkających w pobliżu ferm wiatrowych. Dochodzi nie tylko do zwiększenia procentowego urodzin dzieci z wadami rozwojowymi ale, także gorszego rozwoju psychofizycznego dzieci urodzonych i żyjących w pobliżu ferm wiatrowych.
Osobnym problemem z pogranicza medycyny i socjologii jest narastanie objawów agresywności w stosunku do otoczenia , wzrastająca liczba patologii społecznych oraz rozpadu więzi rodzinnych.
Na zakończenie pragnę podkreślić , że istnienie opisanych wyżej patologii , jest dobrze udokumentowaną ,sprawdzoną i wielokrotnie cytowaną w literaturze światowej rzeczywistością żyjących w pobliżu farm wiatrowych jednostek i grup społecznych.

Z punktu widzenia medycznego sprawa istnienia Zespołu Wiatrakowego i jego niezwykle niekorzystnego wpływu na organizm ludzki nie budzi wątpliwości podobnie jak stwierdzenie, że grypą można się zarazić, że alkohol przyspiesza marskość wątroby a choroby weneryczne rozwijają się drogą płciową.

Prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz